Δικαιολογητικά για φάκελο Γνωστοποίησης

Λήγει στις 31/12/2023 προθεσμία κατηγοριοποίησης και αντικατάστασης των ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για όλες τις υφιστάμενες επιχειρήσεις Τουριστικών Καταλυμάτων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΕΚ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΜΟΡΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)

Scroll to Top